0981 358 759

BẢNG GIÁ XE Ô TÔ

Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của chủ hàng ở mức nhỏ và chỉ cần tải nhiêu đó là đủ phục vụ hàng hóa của mình. Nếu xét về luật lệ thì dòng xe tải cũ 1t25 có thể lưu thông tốt trong nội ô và đặc biệt hơn là các cung đường cấm xe dưới 1t5 rất nhiều như hiện nay.